Лінійка BAS

BAS Бухгалтерія. КОРП

Ціни та тарифи
Замовити безкоштовну демоверсію
Пройти навчання
Ціна 18 000,00

BAS Бухгалтерія КОРП – професійний інструмент бухгалтера

“BAS Бухгалтерія КОРП” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Рішення забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу “BAS Бухгалтерії КОРП” включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” буде цікавим для користувачів програм “BAS Бухгалтерія ПРОФ” і попередніх версій, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати. Також “BAS Бухгалтерія КОРП” буде цікава користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь.

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ “BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП”

Продукт “BAS Бухгалтерія КОРП” є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

 • Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
  • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку
  • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами
  • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов’язань підприємства
  • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів
 • Облік торговельної діяльності:
  • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі
  • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників
  • Передача і приймання товарів на комісію
  • Відображення роздрібних продажів
  • Повернення товарів від покупців та постачальників
 • Облік виробничої діяльності:
  • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру
  • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість
 • Облік грошових коштів і розрахунків:
  • Виписка платіжних доручень і касових ордерів
  • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів
  • Облік еквайрингових операцій
  • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів
  • Облік операцій в іноземній валюті
 • Облік матеріальних цінностей:
  • Кількісний облік та визначення собівартості запасів
  • Облік необоротних активів
 • Кадровий облік і нарахування зарплати:
  • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
  • Облік робочого часу
  • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
  • Депонування
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • Закриття періоду:
  • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо
  • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів
 • Податковий облік:
  • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту
  • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів
  • Нарахування податкової амортизації необоротних активів
  • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку
 • Регламентована звітність:
  • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку
  • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Розповсюдження та впровадження “BAS Бухгалтерія КОРП” ведеться тільки членами Всеукраїнської громадської організації “Спілка автоматизаторів бізнесу” (САБ)

Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять всі необхідні дистрибутиви, документація, набір пін-кодів, реєстраційна анкета і користувацька угода. Можна придбати основну поставку програмного продукту разом з клієнтськими і серверними ліцензіями.

Дистрибутиви програмних продуктів доступні після придбання в особистому кабінеті користувача на Порталі ІТС (https://portal.bas-soft.eu/).

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТАВОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Після придбання програмних продуктів партнеру в його особистий кабінет на порталі інформаційно-технологічного супроводу (далі – Портал ІТС) за адресою https://portal.bas-soft.eu/ буде передано комплект електронної поставки, що містить реєстраційний номер, пін-коди для активації продукту та його реєстрації, а також посилання на завантаження дистрибутива, документації та інших матеріалів, які включено до складу придбаного продукту.

Продукт реєструється в базі технічної підтримки одночасно з передачею продукту. Після цього покупець продукту отримує статус офіційного користувача. Паперові варіанти реєстраційних карток не друкуються. Для підтвердження правомірності володіння ліцензійним продуктом користувачеві достатньо роздрукувати електронний варіант заповненої реєстраційної картки та мати документи, що підтверджують легальність придбання.

Партнер може передати користувачеві продукт різними способами:

 • завантажити та особисто встановити продукт на комп’ютер користувача
 • переслати комплект поставки електронною поштою
 • зареєструвати продукт в особистому кабінеті користувача на Порталі ІТС за адресою https://portal.bas-soft.eu/, після чого в особистому кабінеті користувача з’являться посилання на завантаження дистрибутива та пін-коди, які необхідні для активації продукту

Звертаємо увагу, посилання на завантаження дистрибутива будуть дійсні протягом 30 днів з моменту “відвантаження” продукту партнеру. Необхідно за цей період встигнути завантажити дистрибутив програмного продукту.

Документація та супровідні матеріали надаються у форматі ресурсу https://its.bas-soft.eu/. Документація має ієрархічну структуру (“дерево”), що складається з глав, при цьому кожна глава, у свою чергу, є вузлом ієрархічної структури. Таке представлення дозволяє відразу бачити зміст книги і швидко переходити до потрібної глави.

Для встановлення програми на комп’ютер необхідно розпакувати архів і запустити autorun.exe. Далі у діалозі можна встановити програму повністю “за один клік” або вибрати встановлення частинами, а також переглянути документацію та супровідні матеріали.

ПЕРЕХІД НА ПРОДУКТ “BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП”

Апгрейд

Придбати продукт “BAS Бухгалтерія КОРП” на умовах апгрейду (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

Заміна типу захисту

Зареєстровані користувачі програмного продукту “BAS Бухгалтерія КОРП”, що мають діючий договір ІТС, можуть замінити програмний захист основної поставки на апаратний.

Для заміни необхідно заповнити заявку (бланк заявки можна завантажити тут http://unionba.com.ua/files/ZV_ZAM_UKR.xls) і передати обслуговуючій компанії – члену САБ. Заміна типу захисту платна.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ІНШИХ ПРОГРАМ

Перехід на рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” з програми “BAS Бухгалтерія ПРОФ”, редакції 2.1 здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації зазначених програм (на момент виходу новини – версії 2.1.3), при цьому накопичені бухгалтерські облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат).

Перехід на рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” з програми “Бухгалтерія для України”, редакція 1.2 або редакції 2.0, здійснюється в два етапи:

 • на першому етапі слід оновити “Бухгалтерія для України”, редакції 1.2 або редакції 2.0, до актуальної версії “BAS Бухгалтерія ПРОФ”, редакції 2.1 (дистрибутив відповідного оновлення та інструкція з оновлення публікуються в сервісі “Оновлення програм” на сторінці конфігурації “BAS Бухгалтерія КОРП”)
 • на другому етапі проміжну базу “BAS Бухгалтерія ПРОФ”, редакції 2.1, слід оновити до актуальної версії “BAS Бухгалтерія КОРП”, редакції 2.1 (дистрибутив відповідного оновлення публікується в сервісі “Оновлення програм” на сторінці конфігурації “BAS Бухгалтерія КОРП”)

Існуючі документи зарплатного і кадрового обліку після переходу зберігаються без можливості редагування. Для використання нових можливостей “BAS Бухгалтерія КОРП” слід виконати конвертацію даних спеціальною обробкою, що входить до складу конфігурації. За допомогою обробки переносяться:

 • кадрова історія співробітників
 • залишки невиплаченої зарплати і залишки розрахунків з бюджетом за податками і зборами
 • дані для розрахунку середнього заробітку за останні 12 місяців
 • актуальні способи відображення заробітної плати, зарплатні проекти та особові рахунки співробітників, податкові соціальні пільги співробітників, базові періоди індексації

При переході з програми “Управління торговим підприємством” на рішення “BAS Бухгалтерія КОРП” можна перенести довідники і залишки за бухгалтерськими рахунками, а також налаштування, основні дані і залишки заробітної плати і обліку кадрів. Відповідні правила перенесення включені до складу програми “BAS Бухгалтерія КОРП”.

Реалізована можливість перенести налаштування, основні дані і залишки заробітної плати і обліку кадрів з програми “Зарплата і Управління Персоналом”, редакції 2.1 (перенесення даних можливе починаючи з версії 2.1.56). Відповідні правила перенесення також включені до складу програми “BAS Бухгалтерія КОРП”.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів “BAS Бухгалтерія КОРП” здійснюється Лінією консультацій за наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Консультації надаються з 9:30 до 17:30 у робочі дні (за розпорядком роботи київських підприємств):

 • за телефонами: +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45
 • електронною поштою: hotline@bas-soft.eu

Оновлення платформи BAF і прикладних рішень BAS публікуються на сайті https://dl.bas-soft.eu. Доступ на сайт здійснює за логіном і паролем доступу на Портал ІТС. 

Наше спеціалізоване рішення для зернопереробних підприємств -> GrainElevatorSoft

Ви шукали це?

BAS Бухгалтерія КОРП
24 000,00
BAF Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
4 200,00
BAF Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
14 400,00
BAF Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
27 000,00
BAF Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
51 600,00
BAF Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
126 000,00

[Endprice]

ЦІНА
ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ:
BAS Бухгалтерія. КОРП
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.