Сільське господарство

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Ціни та тарифи
Замовити безкоштовну демоверсію
Пройти навчання
Знято з продажу.

Альтернативний продукт за посиланням  https://www.softinform.com.ua/solutions/bas-ahro-bukhhalteriia/

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” призначено для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій і указів Міністерства аграрної політики України в області ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності.

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” дозволяє автоматизувати основні процеси та функції підприємства галузі:

 • Облік поголів’я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіях);
 • Облік показників із репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання);
 • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос тощо.;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.
Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства:

Керівникам:

 • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада й основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність загалом або по відокремленому підрозділу;

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів,
  управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання препаратів і кормів за статево-віковими групами й за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність з поїдання кормів, що дозволяє формувати плани придбання кормів.
  планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз для проведення заходу.
 • проводити аналіз падежу і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити й отримувати відомості щодо племінної роботи з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тварини або її вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узд), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відстежувати рух тварин у розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування й падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.
Функціональні можливості програми “Селекція в тваринництві. Свинарство для України

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів;
 • Підсистема ветеринарного обліку
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів’я в розрізі груп тварин і забезпечує:

 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин у розрізі груп і ферм. 

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного осіменіння;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і хряків. 

 Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадковання якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

 Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
 • списання речовин, які не пов’язані з лікуванням або вакцинуванням;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.
   

 

 

ЦІНА
ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ:
Селекція в тваринництві. Свинарство для України
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.