Лінійка BAS

BAS ЗАРПЛАТА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Ціни та тарифи
Замовити безкоштовну демоверсію
Пройти навчання
Ціна: 10 800,00

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» – це готове рішення, що дозволяє в комплексі автоматизувати задачі, які пов’язані з розрахунком заробітної плати персоналу і реалізацією кадрової політики, з урахуванням вимог законодавства і реальної практики роботи підприємств. Вона може успішно застосовуватися в службах управління персоналом і бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, що зацікавлені в ефективній організації роботи співробітників.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ

За допомогою «BAS Зарплата та Управлення Персоналом» можна вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

РОЗРАХУНОК ТА ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. «BAS Зарплата та Управління Персоналом» забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці:

 • реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи;
 • по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо);
 • можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті;
 • допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку;
 • облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування;
 • користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої;
 • розрахунок утримань по виконавчих листах можна виконувати з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання;
 • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб);
 • суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п;
 • аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця;
 • виплати зарплати можна проводити через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, «BAS Зарплата та Управління Персоналом» забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми;
 • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат;
 • аналіз депонованої зарплати;
 • журнал обліку виконавчих документів і т. д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках;
 • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій ті ін.;
 • аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.

Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

ПОДАТКИ І ВНЕСКИ

«BAS Зарплата та управління персоналом» забезпечує обчислення регламентованих законодавством: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору і єдиного соціального внеску (ЄСВ):

 • облік різних видів доходів ПДФО;
 • розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством;
 • можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті;
 • реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності;
 • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ.

За результатами обліку доходів співробітників, сум обчислених податків і внесків, даних про сплату в фонди, формується регламентована звітність, статистична і аналітична звітність:

 • «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»;
 • «Звіт про заборгованість з оплати праці» (форма №3-борг);
 • «Звіт з праці» (форма №1-ПВ);
 • «Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту»;
 • аналіз обчислених податків і внесків і т. д.

ОБЛІК ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Гнучкий механізм обліку часу дозволяє:

 • описувати різні графіки роботи, включаючи «змінні», і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи;
 • реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів.

Програма надає можливості для створення і настройки різноманітних графіків роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний; підсумований облік; неповний робочий час і т. п. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками).

Графік роботи окремого співробітника можна відредагувати в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих співробітником годин.

Всі відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Ці документи дозволяють підготувати друковані форми відповідних наказів:

 • про надання основної та додаткової відпусток;
 • про надурочну роботу;
 • про роботу в вихідні і святкові дні;
 • про тимчасове призупинення робіт (простій);
 • про направлення у відрядження і т. д.

На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, що залежать від часу), і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

В «BAS Зарплата та Управління Персоналом» ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО, АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ, ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» забезпечує зберігання не тільки стандартних особистих даних працівників підприємства, але й іншої службової інформації – такої як різні додаткові  реквізити, службові телефони та інша контактна інформація.

В програмі автоматизовано кадрове діловодство, включаючи заповнення типових друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення з організації (форма П-4). На підставі кадрових даних формується особиста картка працівника (форма П-2), яка містить всю необхідну інформацію, і в тому числі відомості про загальний, безперервний стаж і стаж для розрахунку надбавки за вислугу років працівників підприємства.

Підтримується облік нових робочих місць, облік роботи з неповним або нефіксованим часом.

Широкий спектр звітів дозволяє аналізувати кадровий склад в різних розрізах:

 • списки співробітників;
 • звіти з персональних даних співробітників;
 • кадрові рухи;
 • середня чисельність співробітників і т.д.

Програма підтримує ведення військового обліку і формує всі необхідні відомості для надання в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

 • списки персонального військового обліку;
 • список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • повідомлення про зміну облікових даних.

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД, ШТАТНА РОЗСТАНОВКА І КОНТРОЛЬ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Позиція штатного розкладу містить інформацію про, розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається.

Починаючи роботу, легко заповнити штатний розклад за поточною штатною розстановкою співробітників.

Можливе ведення штатного розкладу  як в спрощеній формі, так і реєстрація всіх змін за допомогою документів і збереження історії змін штатного розкладу.

По штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

При роботі зі штатним розкладом можна використовувати тільки актуальні підрозділи і посади, для чого реалізована можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів, і дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ В ОБЛІКУ

За результатами проведених в програмі нарахувань та утримань є можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів).

При цьому можливо попередньо налаштувати деталізацію сум (аналітику) з потрібним для бухгалтерського обліку ступенем деталізації. Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується програма «BAS Бухгалтерія», то є можливість об’єднати програми в єдиний інформаційний простір (синхронізувати їх дані). Синхронізація відбувається автоматично, за заданим регламентом, і забезпечує відповідність інформації і в програмах.

ГНУЧКІСТЬ І НАСТРОЮВАНІСТЬ

Програма «BAS Зарплата та Управління Персоналом» реалізує загальні схеми розрахунку заробітної плати і управління персоналом і може використовуватися в більшості госпрозрахункових організацій. Для відображення специфіки конкретної організації типову конфігурацію можна змінити в режимі «Конфігуратор», який забезпечує:

 • реалізацію будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови;
 • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури;
 • настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації;
 • можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм;
 • широкі оформлювальні можливості створення друкованих форм документів і звітів;
 • швидка зміна конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки.

МАСШТАБОВАНІСТЬ

 • варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання;
 • файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації;
 • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів.

ЕРГОНОМІЧНИЙ КОРИСТУВАЦЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість засвоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів:

 • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції «введення по рядку» і ефективному використанню клавіатури;
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування;
 • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації.

BAS Зарплата та Управління Персоналом
10 800,00

BAS Зарплата та Управління Персоналом клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300,00

BAS Зарплата та Управління Персоналом клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 400,00

BAS Зарплата та Управління Персоналом клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
21 600,00

BAS Зарплата та Управління Персоналом клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
41 100,00

BAS Зарплата та Управління Персоналом клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 800,00

ЦІНА
ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ:
BAS ЗАРПЛАТА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.