ПУБЛІКАЦІЇ

Випуск редакції 2.0 програми "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами"

Сповіщаємо користувачів і партнерів про випуск редакції 2.0 програми "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами". Всі права на розповсюдження конфігурації належать компанії MOLENARI OÜ (Естонія).

З 16.04.2019 р. новою редакцією 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" комплектуються такі програмні продукти:

Найменування

Рекомендована роздрібна
ціна, грн. без ПДВ

Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами

13 900

Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів

39 000

Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами NFR

1 500*

* Ціна для компаній, що є членами Всеукраїнської громадської організації "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" (САБ).

Всі перераховані вище програмні продукти комплектуються редакцією 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", а також відповідною документацією до конфігурації. Порядок продажу та отримання електронних поставок продуктів не змінюється. Для придбання програмних продуктів слід звертатися до компаній, які є членами САБ.

Повний перелік продуктів лінійки "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" наведено у Додатку 1.

НОВЕ В РЕДАКЦІЇ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "ПІДРЯДНИК БУДІВНИЦТВА 4.0. КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ"

Редакція 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики нового інтерфейсу "Таксі":

 • великий шрифт
 • збільшений робочий простір
 • нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, меню розділів
 • доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії з будь-якого вікна
 • зручний пошук в списках, управління пошуком
 • можливість додати в вибране як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди

 Звертаємо увагу: інтерфейс в закладках і окремих вікнах в редакції 2.0 не підтримується.

Функціональні опції

Налаштуваннями параметрів обліку (Головне – Настройки – Параметри обліку) передбачена низка функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються в інтерфейс.

Передбачені наступні функціональні опції:

 • Ведеться облік розрахунків у валюті
 • Ведеться облік зворотної тари
 • Ведеться облік бланків суворого обліку
 • Ведеться діяльність за договорами комісії
 • Ведеться роздрібна торгівля
 • Ведеться виробнича діяльність

Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати кілька організацій". Опція включається, якщо в довіднику "Організації" (Головне – Настройки – Організації) зазначено більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, в документах користувач не вказує організацію – це завжди єдина організація інформаційної бази.

Банківські документи

Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного доручення, так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" будуть перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на надходження коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" будуть перетворені у документи "Списання з банківського рахунку". Раніше сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують проводки, але новий документ створити не можна.

Облік матеріально-виробничих запасів

Реалізовані такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів при вибутті:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання запасів (спосіб ФІФО)

 Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться облік за партіями. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для товарно-матеріальних цінностей і запасів, і для кожної організації.

Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", у друкованих формах будуть відображатися правильно.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю, слід увійти в режимі Підприємства, використовуючи "Товстий клієнт (керована прикладна програма)".

Повний опис функціональних можливостей програмного продукту "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" редакції 2.0 наведено у Додатку 2.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ

Основні поставки програмних продуктів, що включають конфігурацію "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" розповсюджуються тільки у вигляді електронних поставок. До складу продуктів входить:

 • Дистрибутиви:
  • платформи
  • редакції 2.0 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами"
  • редакції 2.0 конфігурації " Бухгалтерія для України"
 • Документація до платформи та відповідних конфігурацій
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС
 • ПІН-код програмної ліцензії платформи відповідно на 1 або 5 робочих місць
 • ПІН-код програмної ліцензії конфігурації відповідно на 1 або 5 робочих місць
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.1c.eu/)
 • Реєстраційна картка і користувацька угода на використання "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" відповідно на 1 або 5 робочих місць

В поставку NFR-версії включені тільки дистрибутив конфігурації "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами", документація до неї, а також ПІН-код програмної ліцензії конфігурації на 1 робоче місце, реєстраційна картка та користувацька угода на використання "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" відповідно на 1 робочому місці.

Програмні продукти є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для версії ПРОФ здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на відповідну конфігурацію (на 1, 5 або 10 робочих місць), у разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання у серверному варіанті.

Документація до платформи і конфігурацій розміщується в електронному вигляді на сайті ІТС https://its.1c.ua.

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА РЕДАКЦІЮ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "ПІДРЯДНИК БУДІВНИЦТВА 4.0. КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ"

Редакція 2.0 надається зареєстрованим користувачам попередніх редакцій конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", які мають діючий договір на інформаційно-технологічний супровід (ІТС).

Дистрибутив оновлення редакції 2.0 доступний в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.

Для роботи з конфігурацією необхідно використовувати платформу не нижче версії 8.3.10.2466. Версія 8.3.10.2466 опублікована в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.

Перехід на редакцію 2.0 здійснюється оновленням актуальної версії (на момент виходу новини – версії 1.2.52), при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються. Користувачам, у яких встановлена старіша версія конфігурації, необхідно попередньо виконати оновлення конфігурації до актуальної версії.

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 1.2 КОНФІГУРАЦІЇ "ПІДРЯДНИК БУДІВНИЦТВА 4.0. КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ"

У редакції 1.2 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" будуть підтримуватися зміни законодавства, розвиток функціональності не передбачається. Підтримка редакції 1.2 планується до 31.12.2019 року. У разі зміни термінів та/або правил підтримки – інформація буде доведена за допомогою інформаційних листів.

У зв'язку з тим, що редакція 1.2 більше не включається до складу основних поставок продуктів, перерахованих вище, нагадуємо, що користувачі, які придбали у складі цих продуктів редакцію 2.0, мають право використовувати попередню редакцію 1.2 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" за умов дотримання правил технічної підтримки. Це може виявитися актуальним, якщо, наприклад, у користувача впроваджена редакція 1.2, і він купує ще одну основну поставку "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" для нової філії. Для отримання дистрибутива редакції 1.2 користувачам, які виконують правила технічної підтримки, слід звертатися до обслуговуючої компанії.

У той же час, з огляду на обмежений термін підтримки редакції 1.2 конфігурації "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", ми рекомендуємо користувачам перейти на редакцію 2.0 (див. порядок переходу вище).

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування програмних продуктів, що містять конфігурацію "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", і підтримка користувачів в частині роботи з платформою "здійснюється за договором ІТС.

У комплект основної поставки "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами" включений пільговий супровід ІТС. Тобто після реєстрації комплекту і оформлення пільгового періоду супроводу ІТС користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.

Для отримання консультацій в частині роботи з платформою або типовою конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 можна скористатися сервісом ІТС "Лінія консультацій" https://portal.1c.eu/applications/67.

У частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігурацією "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами", консультації надає компанія "ІМПУЛЬС-ІВЦ" з 09:30 до 17:30 за київським часом, крім субот, неділь та святкових днів (за розпорядком київських підприємств):

 • телефон лінії консультацій: +38 (044) 383-03-73
 • адреса електронної пошти: hline@impuls-ivc.ua

Користувачі отримують оновлення платформи і конфігурації через обслуговуючі компанії та у сервісі "Оновлення програм" https://portal.1c.eu/applications/65.

Після закінчення пільгового періоду супровід здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити договір ІТС на платній основі.

Для оформлення договору ІТС звертайтеся до обслуговуючої компанії, до Центрів Супроводу та Сертифікованих сервісних партнерів у Вашому регіоні, зі списком можна ознайомитися на сторінці https://its.1c.ua/zakaz.


ДОДАТОК 1

 

Найменування

Рекомендована роздрібна
ціна, грн. без ПДВ

Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами

13 900

Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів

39 000

Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

7 800

Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

27 000

Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

48 000

Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. NFR

1 500*

* Ціна для компаній, що є членами Всеукраїнської громадської організації "Спілка Автоматизаторів Бізнесу" (САБ).


ДОДАТОК 2

 

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ "ПІДРЯДНИК БУДІВНИЦТВА 4.0. КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ" РЕДАКЦІЯ 2.0

Конфігурація "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової звітності, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері будівництва і будь-які інші види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а задачі автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Програмний продукт забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою, починаючи від обробки первинних документів і закінчуючи формуванням регламентованої звітності.

Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має захист від несанкціонованого використання.

Автоматизовані в конфігурації ділянки обліку перераховані нижче.

Ведення обліку будівельних робіт

ПП "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" передбачає облік підрядних робіт, а саме:

 • нормування розцінок по БМР
 • планування кошторисної вартості (складання локальних кошторисів, відомостей по ресурсам)
 • визначення фактичних обсягів виконання БМР з формуванням Акту за формою №КБ-2в
 • приймання субпідрядних робіт
 • передача закінчених БМР з формуванням Довідки про вартість робіт (форма КБ-3)
 • облік послуг генпідрядника
 • можливість ведення обліку з нуля за незавершеними будівельними контрактами, зміна сум будівельних контрактів, коригування будівельних контрактів при завершенні БМР
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків з формуванням актів звірки між філіями
 • галузевий облік ТМЦ, спецодягу, спецоснащення та інвентарю
 • фінансовий аналіз планованих і фактичних результатів будівельної діяльності, розрахунок аналітичних коефіцієнтів
 • факторний аналіз рентабельності власного капіталу за плановими та фактичними даними

Ведення обліку паливно-мастильних матеріалів та автотранспорту

 Блок "Облік ПММ і роботи автотранспорту" дозволяє ефективно вести облік витрат ПММ на підприємстві, в оперативному режимі виписувати подорожні листи, проводити аналіз роботи автотранспорту, вести облік економії або перевитрати пального, розраховувати зарплату водіїв, а також правильно визначати собівартість наданих автотранспортних послуг.

Бюджетування

 Розділ "Бюджетування" в ПП "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" передбачає наступні функції:

 • планування і контроль всіх видів бюджетів підприємства: бюджети об'єктів будівництва, операційні бюджети, основні фінансові бюджети
 • формування фінансової структури організації для планування бюджетів за центрами фінансової відповідальності
 • управління та контроль планування бюджетів за встановленими бюджетним лімітами і контрольованими показниками, формування звітів про дотримання встановлених лімітів
 • планування всіх бюджетів організації в розрізі об'єктів будівництва, формування фінансового результату діяльності організації по об'єктах будівництва з урахуванням всіх непрямих витрат
 • планування бюджетів та оперативних планів організації за кількома сценаріями
 • формування бюджетних планів по витратам на матеріали, БМіМ, оплаті виробничим робітникам на підставі кошторисного розрахунку по будівельно-монтажним роботам і нормативним розцінкам
 • контроль регламенту планування бюджетів: формування історії процесу узгодження і затвердження бюджетів організації, запис змін статусу документів планування і відповідальних осіб, які проводили зміни
 • оперативне планування і управління рухом грошових коштів, контроль по бюджету РГК, планування даних платіжного календаря на підставі даних бюджету РГК
 • оперативний облік і контроль виконання планів руху грошових коштів

Облік товарно-матеріальних цінностей

 Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" й методичних вказівок із його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО)
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

 Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць вимірювання матеріально-виробничих запасів до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Складський облік

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо в ньому немає необхідності.

В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Облік торговельних операцій

 Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Усі операції з гуртової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями й постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу. Нараховується акцизний податок із реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця й постачальнику.

В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна", "закупівельна" тощо. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік комісійної торгівлі

 Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій із передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

 Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків із постачальниками й покупцями.

Облік банківських і касових операцій

 Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів, валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

 Облік розрахунків із постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором загалом або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

 Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

 Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

 Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску
 • планова собівартість
 • оплата праці
 • матеріальні витрати
 • прямі витрати
 • окремі статті прямих витрат

Кадровий облік

 В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи й за сумісництвом, внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

 Реалізовано опціональну можливість ведення спрощеного кадрового обліку. Спрощений кадровий облік дозволяє не використовувати документи, а інформацію про місце роботи співробітника, плановий оклад тощо можна внести безпосередньо в картку співробітника. У разі ведення спрощеного обліку не підтримується зберігання історії введених змін. За необхідності під час роботи можна перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

 Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • нарахування оплати фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • депонування
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (з ПДФО, внескам до фондів соціального страхування)

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю
 • податкових нерезидентів

Рішення задачі кадрового обліку в конфігурації "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" включає в себе:

 • Прийом на роботу
 • Кадрове переміщення
 • Звільнення з організації

Реалізовано розширені, у порівнянні з редакцією 1.2, можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації – можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка та/або виробничого календаря.

Спрощено та прискорено роботу з документом "Нарахування зарплати". Документ автоматично розраховується під час початкового заповнення за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі. У разі ведення спрощеного кадрового обліку можливо ведення спрощеного режиму обліку нарахувань у документі "Нарахування зарплати". Перехід до ведення повного обліку можливий у будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Формування проводок із нарахування заробітної плати можливе у двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (під час його проведення), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" наприкінці періоду.

Ведення обліку щодо розрахунків із персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливо як для кожного працівника, так і зведено за всіма працівникам.

Підтримка різних схем оподаткування

 В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість
 • податок на прибуток без податку на додану вартість
 • єдиний податок і податок на додану вартість
 • єдиний податок без податку на додану вартість
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб

Облік ПДВ

 "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок під час проведення документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час надходження, ведеться облік запасів у розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік із податку на прибуток

 Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ.

Поряд із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, пов'язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського й податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.

Єдиний податок

 "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.

 Автоматично формуються Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Завершальні операції періоду

 Автоматизовані регламентні операції, що виконуються при закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" входить набір звітів Довідки-розрахунки, що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій, пов'язаних із закриттям місяця: розподіл непрямих витрат, переоцінка валютних коштів та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

 "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

 Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену й деталізовану інформацію про коректність даних. Усі перевірки об'єднані в групи:

 • положення облікової політики
 • аналіз стану бухгалтерського обліку
 • операції по касі
 • облік ПДВ
 • облік виробничих операцій
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю
 • результат перевірки
 • можливі причини помилок
 • рекомендації щодо усунення помилок

Регламентована звітність

 В "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам підприємства й контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт". Сервіс "FREDO Звіт" надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи
 • перевірити заповнення (використовуючи вбудовані камеральні перевірки) і роздрукувати документи
 • зашифрувати й підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифровку показників звітів "FREDO Звіт" у конфігурації

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс "FREDO Звіт".

Тісна інтеграція сервісу "FREDO Звіт" дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу "FREDO Звіт" у програмі.

Синхронізація з іншими конфігураціями

 Реалізовано обмін даними з прикладним рішенням "Зарплата і управління персоналом для України", редакція 2.1.

Сервісні можливості

 Програма також включає такі сервісні можливості:

 • робота з програмою через Інтернет
 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту у всіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках тощо)
 • завантаження курсу валют з Інтернету
 • можливість використовувати на вибір російську або українську мову інтерфейсу користувача та інші

Робота з програмою через Інтернет

Прикладне рішення підтримує роботу в режимі тонкого і веб-клієнта. Відповідно підтримує роботу через Інтернет, зокрема в моделі сервісу, тобто дозволяє запуск програми не на комп'ютері користувача, а через веб-браузер з сайту, що надає такий сервіс.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або за точною фразою.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

У конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз. 

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів у мережі Інтернет, й автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Читайте Також
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.