Лінійка BAS

BAS Будівництво. Бухгалтерія

Ціни та тарифи
Замовити безкоштовну демоверсію
Пройти навчання

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.п. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” охоплює:
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;
 • Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.
“BAS Будівництво. Бухгалтерія” – це:
 • планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників;
 • планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;
 • облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;
 • облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об’єктів капітальних вкладень;
 • облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об’єктів будівництва і місць зберігання;
 • облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;
 • облік надходження та вибуття будівельних матеріалів в розрізі об’єктів будівництва і місць зберігання;
 • облік заготівельно-складських витрат за матеріалами в розрізі статей витрат;
 • облік видачі підрядникам матеріалів в якості давальницької сировини та списання в міру її витрачання;
 • облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва та служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об’єкти будівництва;
 • облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;
 • контроль і коригування взаємно використаних засобів джерел фінансування;
 • наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку основних фондів, незавершеного виробництва об’єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва;
 • формування пайової вкладу та розрахунки за договорами поступки прав вимоги;
 • формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого Акта передачі виконаних будівельних робіт (КБ-2);
 • облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об’єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3;
 • можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3;
 • роздільний облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, в складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;
 • облік прийнятих субпідрядних робіт по об’єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт;
 • облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7;
  облік списання матеріалів по об’єктах за формою М-29;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування Журналу-ордера №6 по постачальникам і субпідрядникам, відомості №5с по замовниках;
 • проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами;
 • інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми інв-17;
 • облік продукції, робіт, послуг, що випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва;
 • розрахунок собівартості допоміжного виробництва;
 • аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій;
 • аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;
 • аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об’єктів будівництва;
 • внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79;
 • складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності.
BAS Будівництво. Бухгалтерія
10 800,00
BAS Будівництво. Бухгалтерія для 5 користувачів
24 000,00
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 600,00
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
13 200,00
ЦІНА
ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ:
BAS Будівництво. Бухгалтерія
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.