КУРСИ
Оперативне управління в малому бізнесі з використанням програми "Малий бізнес"

Мета курсу "Оперативне управління в малому бізнесі з використанням програми "Малий бізнес":

 • Систематизувати знання слухачів в області оперативного управління в малому бізнесі - з урахуванням сучасних теоретичних і практичних підходів
 • Дати повне уявлення про функціональні можливості і області застосування нового типового рішення "Малий бізнес"
 • Забезпечити швидку підготовку власників, керівників і фахівців до використання програми для організації ефективного обліку, контролю, аналізу та планування діяльності на підприємствах малого бізнесу
 • Сформувати навички для самостійної автоматизації управлінського обліку і оперативного менеджменту на основі "Малий бізнес"
 • Забезпечити методичну підготовку фахівців для надання послуг з постановки управлінського обліку і його автоматизації з використанням програми "Малий бізнес"


Курс призначений для:

 • власників і директорів малого бізнесу - сервісних, виробничих і торгових компаній, а також компаній, що спеціалізуються на виконанні проектних та підрядних робіт
 • менеджерів, відповідальних за оперативне управління виробничої, збутової та постачальницької діяльності
  фінансових фахівців, що відповідають за організацію управлінського обліку і планування
  власників і директорів фірм-партнерів
 • фахівців фірм-партнерів, орієнтованих на надання послуг з постановки управлінського обліку і його автоматизації на підприємствах малого бізнесу

В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • Розуміти принципи побудови повного циклу оперативного управління в малому бізнесі
 • Вміти ефективно використовувати можливості програми "Малий бізнес" для автоматизації обліку, планування, контролю та аналізу діяльності підприємства малого бізнесу
 • Мати навички роботи в програмі "Малий бізнес"
 • Володіти технологіями планування і бюджетування в обсязі, необхідному для вирішення завдань малого бізнесу
 • Вміти контролювати роботу співробітників за допомогою можливостей програми і формувати різні мотиваційні схеми заохочення персоналу

Короткий зміст курсу "Оперативне управління в малому бізнесі...":

1. Програма "Малий бізнес" як основа інформаційної системи оперативного менеджменту в малому бізнесі

 • Поняття оперативного менеджменту. Класичний цикл управління підприємством і його реалізація в програмі "Малий бізнес"
 • Структура програми, коротка характеристика і призначення кожного з розділів

2. Основні бізнес-процеси. Управління замовленнями і клієнтською базою

 • Реєстрація звернень та потреб клієнтів
 • Планування та контроль виконання дій за зверненнями покупців
 • Замовлення покупця
 • Аналіз потреб за замовленнями покупців
 • Виконання замовлень покупців. Облік і планування
 • Закриття замовлень. Контроль виконання. Оцінка клієнтом якості виконання замовлення
 • Аналіз продажів
 • Основи технології CRM

3. Забезпечення основних процесів

 • Облік даних щодо випущеної продукції, роботи, послуг, товарів
 • Склад виробів і технологія випуску
 • Аналіз потреб виробництва у сировині та матеріалах. Планування закупівель на підставі потреб підприємства
 • Робота з постачальниками. Контроль виконання плану закупівель
 • Складський облік запасів

4. Фінанси

 • Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Оперативне управління грошовими коштами, платіжний календар
 • Управління витратами. Розрахунок фактичної собівартості
 • Формування вартості покупних товарів у торговельній діяльності
 • Облік витрат підприємства, які не включаються до складу собівартості
 • Аналіз доходів і витрат підприємства
 • Складання фінансової звітності за даними управлінського обліку - баланс, прибутки і збитки, рух грошових коштів
 • Фінансове планування. Складання основних бюджетів та контроль їх виконання

5. Персонал

 • Облік відомостей про співробітників підприємства
 • Планування роботи персоналу. Завдання на роботу. Зовнішні та внутрішні завдання
 • Аналіз виконання завдань і доручень
 • Контроль завантаження персоналу, робочі календарі
 • Облік робочого часу співробітників
 • Погодинна і відрядна системи оплати праці
 • Управління фінансовою мотивацією персоналу. Оплата за результат. KPI

6. Додаток № 1. Короткий опис схем обліку товарних операцій, які не розглядаються в рамках навчального курсу

 • Прийом і передача товарів на комісію
 • Передача і прийом товару на відповідальне зберігання
 • Прийом і передача запасів у переробку
 • Роздрібна торгівля

Тривалість курсу: 24 академічні години протягом трьох днів з 10:00 до 18:00 з перервами на обіди та кава-брейки.

Вартість курсу: Розраховується індивідуально.

*Сертифікат не видається.


У вартість курсу "Оперативне управління в малому бізнесі з використанням програми "Малий бізнес" включено методичні матеріали з даного курсу, обід та кава-брейк. На третього і кожного наступного учасника надається знижка в розмірі 20% від вартості участі.

Отримати консультацію
Всі курси
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.