Сельское хозяйство

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Цены и тарифы
Заказать бесплатную демоверсию
Пройти обучение
Цена: 39 000,00

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” предназначено для автоматизации оперативного учета на предприятиях, занимающихся племенным и товарным свиноводством. Решение разработано с учетом применения рекомендаций и указов Министерства аграрной политики Украины в области ведения племенного учета и формирования специализированной отчетности.

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” позволяет автоматизировать основные процессы и функции предприятия отрасли:

 • Учет поголовья по головам и массе;
 • Учет животных по технологическим группам (партиях)
 • Учет показателей по репродуктивного цикла (оплодотворение – опорос – отбор)
 • Учет кормов и ветеринарных препаратов,
 • Учет племенных показателей;
 • Расчет таких отраслевых показателей, как прирост, количество кормо-дней, сохранение животных, процент оплодотворяемости и процент выхода на опорос и т.д .;
 • Формирование отчетности по бонитировке;
 • Формирование специализированной отчетности.
Использование решения позволяет предприятиям отрасли свиноводства:

Керівникам:

 • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада й основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність загалом або по відокремленому підрозділу;

Щоденний оперативний облік, забезпечить:

 • формування та підготовку первинних документів,
  управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.

Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

 • відображати списання препаратів і кормів за статево-віковими групами й за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність з поїдання кормів, що дозволяє формувати плани придбання кормів.
  планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз для проведення заходу.
 • проводити аналіз падежу і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

Зоотехнікам, селекціонерам:

 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити й отримувати відомості щодо племінної роботи з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тварини або її вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узд), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відстежувати рух тварин у розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування й падежу;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.
Функціональні можливості

“Селекція в тваринництві. Свинарство для України” складається з наступних підсистем:

 • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я;
 • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
 • Підсистема племінного обліку;
 • Підсистема обліку кормів;
 • Підсистема ветеринарного обліку
 • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

Підсистема кількісно-вагового обліку поголів’я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів’я в розрізі груп тварин і забезпечує:

 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин у розрізі груп і ферм.

Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного осіменіння;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і хряків.

Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадковання якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.

Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує:

 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
 • списання речовин, які не пов’язані з лікуванням або вакцинуванням;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.
   

Вы можете заказать или создание программы, или купить готовое решение под Ваш бизнес для и оптимизации бизнес процессов в любой сфере деятельности.

Селекція в тваринництві. Свинарство для України
39000,00
Селекція в тваринництві.. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
7080,00
Селекція в тваринництві. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
28800,00

Селекція в тваринництві. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
46500,00

Селекція в тваринництві. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
78000,00

 

Заказать продукт
Требуется консультация специалиста?
Свяжитесь с нашим менеджером. Он подробно ответит на все Ваши вопросы.
Получить Консультацию
Спасибо за обращение!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Спасибо за обращение!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.