Транспорт, логістика та склад

WMS Логістика. Управління складом

Ціни та тарифи
Замовити безкоштовну демоверсію
Пройти навчання
Ціна: 99 000,00

Галузеве рішення “WMS Логістика. Управління складом” — WMS-система нового покоління, яка дозволяє автоматизувати управління всіма технологічними процесами сучасного високоінтенсивного складського комплексу.
В “WMS Логістика. Управління складом” 99 % всіх операцій створюються й розподіляються автоматично, без участі оператора, й обробляються за допомогою радіотерміналів збору даних. Такий підхід дозволяє значно підвищити швидкість виконання всього ланцюжка завдань, що складають технологічний процес складу, забезпечити управління складом у режимі онлайн, знизити вплив “людського фактору”.

Галузеве рішення призначене для складів різних типів:

 • Крупно-оптових або виробничих складів із великим або невеликим асортиментом, на яких прихід і відвантаження товару здійснюється цілими палетами.
 • дрібнооптових або роздрібних складів торгових компаній із середнім або великим асортиментом, на яких товар приходить і йде в будь-яких одиницях (палети, упаковки, штуки).
 • складів транспортних компаній, робота на яких проводиться з унікальними знеособленими вантажами.
 • складів відповідального зберігання. Складом відповідального зберігання може бути будь-який із перерахованих вище складів.

Функціональні можливості програми WMS Логістика. Управління складом

“WMS Логістика. Управління складом” забезпечує організацію адресного зберігання, автоматизацію всіх складських операцій, інтеграцію з пристроями зчитування штрих-кодів і RFID-міток і зі складським обладнанням, таким як ваги й конвеєрні стрічки. Додаткові модулі системи WMS Логістика. Управління складом дозволяють візуалізувати простір складу у форматі “3D”, підключати обладнання для роботи за технологією Voice Picking і Pick-to-Light і вирішувати безліч інших завдань.

Завдання топології складського комплексу

Склад — відособлена структурована область простору, призначена для отримання, зберігання, внутрішньої переробки та відпуску товару. У системі WMS Логістика. Управління складом можливий облік одного фізичного складу. При необхідності роботи системи на декількох фізичних або логічних складах, необхідно створювати кілька інформаційних баз із можливим обміном між собою.

Склад, як правило, розділено на фізичні зони, у яких обробка товару підпорядковується певним правилам залежно від конструкції стелажів, використовуваного обладнання, планування приміщень тощо.
Кожен склад має деяку (часто досить велику) кількість приміщень, у яких зазвичай встановлюються стелажі, згруповані по проходах. У кожному стелажі може бути певна кількість рівнів (полиць). Кожна полиця може бути фізично або віртуально розбита на деякі частини, звані позиціями або комірками. Така ділянка складу вважається кінцевою одиницею зберігання товару на складі й називається коміркою. Під коміркою розуміється не обов’язково фізичний осередок або комірка. Коміркою у системі WMS Логістика. Управління складом може бути будь-яке можливе місце зберігання товару: прохід, окрема кімната. Кожна клітинка має свою адресу, за якою вона ідентифікується. Комірці зберігання можуть бути надані різні статуси залежно від того, зайнята вона товаром, порожня, або заблокована, тощо. Товар у системі збігається в розрізі контейнерів. Контейнер — будь-який носій товару, який має унікальний ідентифікатор. Товар на складі не зберігається/переміщається сам по собі, як правило, для зберігання/переміщення використовуються палети — у вантажних стелажах, коробки, ящики, лотки та інше — В комірках поличного або гравітаційного зберігання, які і є для системи контейнерами. Навіть за фізичної відсутності контейнера (наприклад, у разі поличних стелажів товар зберігається розсипом поза коробкою), у системі WMS Логістика. Управління складом створюється віртуальний контейнер в комірках, виділених під зберігання подібного товару. Віртуальний контейнер генерується відповідно до номеру комірки, у якій він розташований. Завдяки обліку товару в розрізі контейнерів досягається чіткість постановки і відстеження завдань у системі. Контейнер із товарним поїздом і переміщається складом як єдине ціле. У системі відстежується скільки контейнерів може бути розміщено в комірці, скільки товару за вагою і висотою може бути розміщено в контейнері. Вагогабаритні характеристики задаються на рівні товару, типу контейнера та типу комірки.

Приймання товару на склад

Інформація про товар, необхідна для проведення регламентних заходів з підготовки складу до прийому поставки заноситься в документ “Очікуване приймання”. На підставі цієї інформації на складі може бути заплановано залучення додаткових співробітників для приймання товару, підготовка складських площ до розміщення товару, як у зоні приймання, так і в основній зоні зберігання.
Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (в разі приходу товару від постачальника), клієнти (в разі повернення товару від клієнта), інші склади компанії (в разі переміщення між складами в рамках однієї компанії), виробничі майданчики (в разі надходження готової продукції з виробництва).

Товар, який щойно прибув на склад може бути попередньо перераховано по кількості місць під час вивантаження з транспортного засобу. Для коректного перерахунку та ідентифікації прибулих контейнерів із товаром, вони підлягають маркуванню етикетками, що містять ідентифікаційні номери контейнерів. Етикетки на контейнери можуть бути підготовлені заздалегідь або роздруковані в процесі перерахунку за допомогою терміналу збору даних і мобільного принтера друку етикеток. Цей процес у системі WMS Логістика. Управління складом оформлюється документом “Попереднє приймання”. “Попереднє приймання” може виконуватися на підставі плану — документу “Очікуване приймання”, або за фактом приймання.
Процес прийому поставки оформляється документом “Приймання”. Процедура приймання товару включає в себе вивантаження товару в зоні приймання, ідентифікацію та перерахунок товару, що надійшов, приведення товару до стандарту складського зберігання тощо.
Як правило, документ “Приймання” оформляється на підставі планованої поставки — “Очікуване приймання”. У виняткових випадках товар може бути прийнятий за фактом.
“Приймання” може виконуватися після попереднього перерахунку товару, що надійшов по кількості місць або без нього.
У разі відсутності штрихкоду на вхідному товарі, можна виконати його маркування. Маркування можна виконати на будь-якому етапі руху товару. Для цього необхідно оформити документ “Маркування”, де будуть сформовані штрих-коди на товар і роздруковані етикетки.
На етапі створення плану приймання — документа “Очікувана приймання” може бути відома інформація про номери контейнерів, очікуваних до вступу, і їх товарний склад. Ця особливість характерна в основному для виробничих складів. У цьому випадку приймання може виконуватися в “довірчому” режимі (“Довірливе приймання”). Товарний склад подібних контейнерів, як правило, не перераховується під час надходження на склад. Приймання виконується поконтейнерно. Із застосуванням радіотерміналів збору даних під час обробки “довірливого приймання” проводиться сканування штрих-кодів з етикеток контейнерів. Товарний склад, за замовчуванням, відповідає плану, відображеному в “Очікуванні приймання”.
Якщо під час приймання товару вже відомо, за яким замовленням від покупця приймається товар буде відвантажено, то можливо зарезервувати цей товар за цим замовленням.
У разі надходження на склад транзитних вантажів оформляється приймання за кількістю вантажних місць. Транзитні вантажі приймаються під конкретне Замовлення на відвантаження й не підлягають перерахуванню товарного складу всередині вантажу.
Якщо для товару, що приймається ведеться облік в розрізі термінів придатності, то необхідно під час приймання ввести в систему ці параметри. Для здійснення можливості гарантійного повернення товару постачальнику можна під час приймання зафіксувати серійні номери товару, що отримано.
Прийнятий на склад товар може бути ще раз проконтрольовано перераховано за допомогою завдання “Контроль приймання”. Контрольний перерахунок може проводитися для перевірки відповідності прийнятого товару за кількістю, а також для уточнення додаткових параметрів товару. Так, наприклад, у зоні приймання біля воріт товар може бути перерахований тільки за кількістю, а вже на етапі контролю приймання деталізовані його додаткові параметри, такі як термін придатності, серійні номери.
Після приймання товар підлягає розміщенню. Товар може розміщуватися на склад за фактом завершення перерахунку всієї поставки або за фактом завершення приймання кожного контейнера. У разі необхідності кінцева комірка-одержувач може не плануватися, а розміщення проводитися за фактом із самостійним вибором комірки Комірником із терміналом. Правила запуску автоматичного планування розміщення налаштовуються за допомогою механізму подій.
Правила розміщення налаштовуються на рівні стратегій розміщення. Розміщення товару на складі зазвичай виконується виходячи з таких принципів:
ABC-класифікація товарів (товари, що швидко обертаються, розташовуються ближче до зони комплектації готових замовлень для прискорення відбору);
Виділення зон для розміщення і зберігання за товарними групами, виробниками, поклажодавцями або іншими властивостями товару;
Можливість або заборона змішування різного краму або одного товару з різними аналітичними властивостями в одній комірці (різні терміни придатності, партії, серійні номери, якість та інші) під час розміщення;
Облік типів стелажів, що використовуються. Наприклад, розміщення у вузькопрохідні стелажі через буферну зону;
Облік розміщення товару за типом відбору (штучне зберігання і зберігання контейнерів);
Перевірка наявності достатньої кількості товару в зоні відбору під час розміщення, поповнення зони відбору прийнятим товаром (з розкладанням прийнятих палет покоробочно в комірках відбору або розміщенням палет цілком);
Облік специфіки товару (негабаритний товар, температурні особливості зберігання, брак тощо).
Усі перераховані принципи можуть бути налаштовані в системі в довіднику “Стратегії розміщення”.
Результатом відпрацювання алгоритмів розміщення, заданих на рівні стратегій, є створені завдання на розміщення товару.

Відбір і відвантаження товару

Відвантаження товару зі складу здійснюється на підставі плану відвантаження, завантаженого з корпоративної інформаційної системи. План того, що повинно бути відвантажено зі складу, міститься в документі “Замовлення на відвантаження”. Можливими напрямками відвантаження можуть бути відвантаження покупцеві (клієнту), переміщення на інші склади компанії, повернення постачальнику, відвантаження товару (сировини й матеріалів) у виробництво.

На підставі інформації про плановані відвантаження можливе проведення регламентних заходів з підготовки до більш швидкої комплектації замовлення (наприклад, підживлення комірок активної зони). На підставі замовлення на відвантаження виконуються всі подальші операції по цьому замовленню.
“Замовлення на відвантаження” можуть бути об’єднані в рейси за маршрутами доставки. Дані про рейсах маршруту об’їзду транспортних засобів фіксуються в документі “Рейс”. Рейс може бути створений на підставі даних, отриманих із системи корпоративного обліку, системи управління доставкою, або Диспетчером складу в “WMS Логістика. Управління складом”.
На підставі “Замовлення на відвантаження” виконується підбір товару з комірок зберігання. Пошук комірок, у яких розташований товар на замовлення, виконується системою автоматично. Правила запуску автоматичного планування відбору налаштовуються за допомогою механізму подій.
Для скорочення часу на складання замовлень і кількості підходів складських співробітників під час виконання відбору “Замовлення на відвантаження” можуть об’єднуватися у хвилю. Хвиля — угруповання замовлень для спільного відбору в різні контейнери, відповідні замовлення. Об’єднання замовлень у хвилі доцільно виконувати при поштучноиму відвантаженні, коли кілька замовлень повинні бути підготовлені до одного часу відвантаження, і штучний товар для декількох замовленнь відбирається в контейнери-вантажі.
Штучний товар може збиратися за кількома “Замовленнями на відвантаження” в один контейнер, який буде розібраний позамовно в окремо виділеній зоні за допомогою завдання на сортування. У даному випадку “Замовлення на відвантаження” можуть бути об’єднані в групу відбору.
Для відбору штучного товару для декількох замовленнь можуть бути заздалегідь підготовлені вантажі-контейнери під кожне замовлення. Подібний відбір є кластерним. У разі кластерного відборі товару система видає підказки, у якій контейнер, який товар необхідно розмістити.
Під час планування відбору товару враховуються алгоритми відбору, задані в стратегіях відбору. Планування відбору на складі зазвичай виконується на підставі наступних принципів:
Наявність виділеної зони відбору. Як правило, під відбір товару виділяють нижній ярус стелажів для прискорення процесу відбору. Пошук товару за замовленнями перед усім проводиться в даній зоні;
Кратність відбору — якими одиницями необхідно виконувати відбір товару: цілими палетами, коробами або штуками. Наприклад, якщо замовлена кількість товару відповідає цілій палеті, то відбір можна провести відразу цілої палетою із зони резервного зберігання;
Облік типів стелажів, використовуваних для зберігання товару. Наприклад, відбір із гравітаційних стелажів проводиться за принципом LIFO;
Урахування термінів придатності під час відбору товару. Аналіз вимог до запасу терміну придатності для контрагента замовлення.
Для здійснення можливості гарантійного повернення товару від покупця на етапі відбору можна зафіксувати серійні номери відібраного товару.
На етапі створення “Замовлення на відвантаження” може бути відома інформація про номери контейнерів, які необхідно відвантажити, і їх товарний склад. У даному випадку планування відбору проводиться по конкретному контейнеру, вказаному в замовленні.
Завдання на відбір виконується із застосуванням радіотерміналів збору даних. У якості резервної технології може бути розглянута технологія роботи з “паперовим” носіям.
За результатами відбору товар може бути переміщений у виділену зону контролю й упаковки. Зона контролю та упаковки може бути обладнана робочими місцями з підключеними сканерами зчитування штрих-кодів, за допомогою яких проводиться сканування відібраного товару й перевірка на відповідність замовленню. Процедура контролю може бути проведена і з застосуванням радіотерміналів збору даних. У процесі виконання процедури контролю відібраний товар може бути упакований у транспортні місця — контейнери з печаткою пакувального листа для передачі транспортній компанії, у власний магазин або кінцевому клієнту.
За результатами відбору товару в один контейнер для декількох замовленнь, об’єднаних у групу, виконується наступна процедура сортування. У процесі сортування товар розкладається на замовлення для подальшої відправки клієнтам.
Проконтрольований й упакований товар може бути ще раз перерахований біля воріт відвантаження або під час завантаження в машину. У даному випадку перерахунок проводиться вже не за товарним складом, а за кількістю відвантажених вантажних місць.

Переміщення

Процес внутрішнього переміщення цілих контейнерів, товару між контейнерами та комірками в системі оформлюється за допомогою завдань на переміщення. Для переміщення цілих контейнерів і товарного складу контейнерів передбачені окремі завдання. Завдання на переміщення використовуються для оформлення будь-якого переміщення товару по складу. Завдання на переміщення можуть створюватися автоматично за подією на складі або вручну Диспетчером складу. Так, наприклад, у разі виявлення в процесі перерахунку бракованого товару, може бути автоматично створено завдання на переміщення даного товару в зону браку. Або автоматичне переміщення прийнятих попередніх контейнерів у зону тимчасового зберігання. У разі ручного створення завдань на переміщення Диспетчер складу може самостійно вказати товар, контейнер і комірку-джерело й комірку-одержувач. Створені вручну завдання на переміщення можуть бути відпрацьовані з застосуванням радіотерміналу збору даних. Завдання на переміщення можуть створюватися у вільному режимі безпосередньо з вікна терміналу, коли рішення про те, що необхідно перемістити, звідки й куди, приймає співробітник складу самостійно.

Підживлення

У разі необхідності в поповненні зони відбору товару в системі виконується завдання на підживлення. Підживлення виконується під потребу “Замовлення на відвантаження” або в будь-який час згідно з регламентом складу. Підживлення може виконуватися після досягнення мінімальної кількості контейнерів (товару) до максимальної кількості контейнерів (товарів) в області відбору. Мінімальний і максимальний рівень залишків задаються для кожного товару.
Індивідуальні параметри підживлення налаштовуються на рівні товару і виділеної зони або комірки відбору для товару. Підживлення зони (фіксованих комірок) відбору може проводитися з зони основного зберігання, зони ближнього буфера або зони приймання. Правила підживлення визначаються в стратегіях підживлення.
Завдання на підживлення виконуються за допомогою терміналу збору даних. В якості резервної технології може використовуватися технологія на паперових носіях.

Перерахунок

У системі WMS Логістика. Управління складом передбачено кілька типів завдань на перерахунок.

 • Інвентаризація комірки. Перерахунку підлягають усі контейнери й товари, які працюють в комірці. При інвентаризації комірки може проводитися перерахунок як за кількістю контейнерів в комірці, так і за товарним складом контейнера.
 • Інвентаризація контейнерів. Проводиться перерахунок складу певного контейнера, за яким створене завдання.
 • Інвентаризація товару. Проводиться перерахунок конкретного товару у всіх контейнерах і комірках, у яких даний товар розташований.
 • Контроль приймання. Завдання з контролю приймання призначене для перерахунку новоприйнятого на склад товару.
 • Контроль відвантаження. Завдання з контролю відвантаження призначене для перерахунку під замовлення клієнта товару, що відвантажується зі складу.
 • Контроль якості. Завдання з контролю якості призначене для перерахунку й перевірки стану товару на складі. Контроль якості може бути проведено на будь-якій стадії обробки товару: у зоні приймання на товар, що надійшов, у процесі зберігання або відвантаження.

На великих складах, що оперують в основному товаром палетного зберіганням, інвентаризація може проводитися “на льоту” з перерахунком палет, розташованих в комірках, за кількістю. У даному випадку склад палет може не перераховуватися. Для проведення подібної інвентаризації використовується завдання на перерахунок із типом Інвентаризація контейнерів. Для перерахунку товарного складу комірок, контейнерів, або конкретного товару на складі використовується завдання на перерахунок із типом Інвентаризація складу контейнерів. Проведення інвентаризації з використанням “WMS Логістика. Управління складом” не вимагає повної зупинки роботи складу, і може проводитися по обмеженій області комірок (проїзду, стелажу, ярусу) або певної товарної групи.
Блокування комірки на момент проведення перерахунку не проводиться, що дозволяє не зупиняти роботу комірок, що інвентаризуються, для виконання інших складських операцій.
Прийнятий на склад товар може бути проконтрольовано за кількістю і якістю за допомогою завдання на “Контроль приймання”.
Відібраний під замовлення клієнта товар також може бути проконтрольований за допомогою завдання на “Контроль відвантаження”.
Для перевірки й контролю якості товару на будь-якому етапі складської вантажопереробки може бути проведена процедура контролю якості. Проведення контролю якості товару, як правило, характерно для продуктових складів, і проводиться окремими співробітниками відділу контролю якості. Процедура контролю та зміни якості на інших складах також застосовується у разі виявлення бракованого товару й необхідності його списання або утилізації. У результаті проведення даної операції може змінитися статус товару.

Управління завданнями

Для оформлення в системі WMS Логістика. Управління складом операцій зі складської обробки товару використовується завдання. Завдання — це будь-яка дія з товаром на складі, наприклад, завдання на переміщення товару з однієї комірки в іншу, завдання на відбір товару з комірки або завдання на перерахунок. Завдання поділяються на типи залежно від складських операцій, що виконуються на складі.

Завдання створюються автоматично за розкладом або в залежності від подій системи й обробляються за допомогою радіотерміналів збору даних, підключених до системи. У виняткових випадках завдання на виконання складської операції можуть бути створені Диспетчером системи вручну й передані для виконання на термінал або з використанням “паперової” технології, яка може бути використана в якості резервної технології.
Завдання складської обробки упорядковано відповідно до пріоритетів виконання. Завдання, що виконується на складі, може мати високий, середній і низький пріоритет. Завдання з високим пріоритетом виконуються на складі щонайперше. Наприклад, важливим може бути завдання з відбору товару для термінового замовлення клієнта. Дане завдання має бути оброблене на складі першочергово з максимально високим пріоритетом.
Завдання можуть виконуватися в декілька кроків, наприклад, завдання з переміщення товару між зонами. Для переміщення прийнятого товару із зони приймання у Вузькопрохідні стелажі на зберігання, товар може проходити через дві комірки-розміщення. У першому підході за допомогою навантажувача товар переміщається із зони приймання в зону буфера, що примикає до зони вузькопрохідних стелажів. Після чого із зони буфера за допомогою штабелера переміщається в зону основного зберігання у вузькопрохідних стелажах. Подібне завдання на переміщення має дві комірки-розміщення: тимчасову й кінцеву. Таке Багатокрокове виконання переміщення враховується в “WMS Логістика. Управління складом при обробці завдання.
Складські завдання можуть групуватися в робочі потоки відповідно налаштованим ознакам, що видаються складським співробітникам на виконання. Наприклад, може бути створений робочий потік з переміщення товару у висотних стелажах, у який можуть входити завдання на переміщення, розміщення й підживлення товару. Даний робочий потік може бути призначений для роботи тільки складського співробітнику, який працює зі штабелером. У разі вибору робочого потоку завдань співробітнику на термінал будуть потрапляти для виконання завданя, що належать до цього робочого потоку.
Для моніторингу етапів виконання завдань використовується Робоче місце диспетчера задач. Тут Диспетчер складу може контролювати хід виконання завдань, вносити виправлення в разі виникнення нестандартних ситуацій.

Аналіз ефективності роботи складу

За фактом обробки складських операцій функціональність “WMS Логістика. Управління складом” дозволяє виконати:

 • моніторинг стану замовлень і завдань до виконання;
 • аналіз заповнювання складу в розрізі зон і комірок зберігання;
 • аналіз поточного стану складу в розрізі адресного зберігання;
 • план-фактний аналіз очікуваного до вступу й фактично прийнятого на склад товару;
 • план-фактний аналіз замовленого і відвантаженого товару зі складу.

Логістика. Управління складом 4.0
99 000,00
Клієнтські ліцензії на 1 радіотермінал
8 700,00
Клієнтські ліцензії на 5 радіотерміналів
36 900,00
Клієнтські ліцензії на 10 радіотерміналів
62 700,00
Клієнтські ліцензії на 20 радіотерміналів
102 000,00
Клієнтські ліцензії на 50 радіотерміналів
237 600,00
ЦІНА
ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ:
WMS Логістика. Управління складом
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
// change key 6LeQbAkaAAAAAANip6CuCzTfppA9PIeYN9dWRZ-i
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.